DUŠAN FORMÁNEK

ÚVOD

AUTOR

GALERIE

VÝSTAVY

KONTAKT

Dne 15. října 2016

proběhla v prostorách Klubu Maják v Bojkovicích
moje první samostatná výstava.

Touto cestou chci poděkovat Evě Regináčové za umožnění vystavovat v prostorách Klubu, a také děkuji Petře Skočovské za pomoc při přípravě výstavy.

Na vernisáži zazněla díla W. A. Mozarta a Sergeje Prokofjeva v klavírním podání Andreje Hrubča. Vytvořil tak hudební most, po kterém mohli účastníci vstoupit do mého světa dřevěných představ.


Dne 6. prosince 2013

proběhla v netradičních prostorách Kongresového centra ve Starém Městě vernisáž obrazů, plastik a fotografií.

Velké poděkování patří firmě Evektor, spol. s r.o., díky níž jsem se mohl zúčastnit této vernisáže a umožnil tak lidem dívat se na mé práce v reálném prostoru.

Osobní setkání s něčí tvorbou je i pro mne vždy něčím zajímavé. Lépe dokážu vnímat rozměr, tvar i strukturu prací. Také bezprostřední reakce a komentáře jsou nevšední částí vernisáže. Tato první zkušenost byla velmi cenná, a proto se těším na další setkání. Možná právě s Vámi.© DFART 2013